StatIL.org - סטטיסטיקה של ישראל

סדרות נתוני-זמן (סדרות עתיות), באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל

לחץ כאן כדי להירשם
לקבלת עידכונים על האתר
יש לך תובנות לשתף? התגובות מחכות לך:

בחזרה לדף הבית

חקלאות

הקליקו על תת-נושא שמעניין אתכם (ואז בחרו סידרת נתונים) על מנת לראות את המידע והגרפים האינטראקטיביים:

#שם תת-הנושאמספר סדרות הנתוניםרזולוציית התאריכיםסוג הנתונים
1שיווק תוצרת חקלאית מקומית,גידולי שדה 22Year,MonthOriginal
2שיווק תוצרת חקלאית מקומית,ירקות, תפוחי אדמה ומקשה146Year,MonthOriginal
3שיווק תוצרת חקלאית מקומית,פירות 98Year,Month,QuarterOriginal
4שיווק תוצרת חקלאית מקומית,בעלי חיים ותוצרתם 86Year,MonthOriginal
5יצוא חקלאי,גידולי שדה 10Year,MonthOriginal
6יצוא חקלאי,ירקות, תפוחי אדמה ומקשה 72Year,MonthOriginal
7יצוא חקלאי,סיכומים כלליים 2Year,MonthOriginal
8יצוא חקלאי,פירות 36Year,MonthOriginal
9יצוא חקלאי,פרחים וצמחי נוי 40Year,MonthOriginal
10מכירת תערובות,לפי סוג 22Year,MonthOriginal
11אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום,סיכומים כלליים139YearOriginal
12תפוקה חקלאית (ערכים וכמויות),ייצור תוצרת מקומית, בעלי חיים ותוצרתם 40YearOriginal
13אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום,תפוחי אדמה ועמילנים 26YearOriginal
14אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום,סוכר, ממתקים ודבש 12YearOriginal
15שיווק תוצרת חקלאית מקומית,סיכומים כלליים 8Month,YearOriginal
16מדד מחירי תפוקה חקלאית,מדדים לקבוצות ראשיות 8YearOriginal
17מדד מחירי תפוקה חקלאית,גידולי שדה 13YearOriginal
18מדד מחירי תפוקה חקלאית,ירקות, תפוחי אדמה ומקשה 21YearOriginal
19מדד מחירי תפוקה חקלאית,פרי הדר 9YearOriginal
20מדד מחירי תפוקה חקלאית,מטעים, ללא הדרים 19YearOriginal
21מדד מחירי תפוקה חקלאית,בעלי חיים ותוצרתם 18YearOriginal
22תפוקה חקלאית (ערכים וכמויות),משק החי 11YearOriginal
23שימושי קרקע,שטח קרקעות לפי קטגוריות 5YearOriginal
24תפוקה חקלאית (ערכים וכמויות),ייצור תוצרת מקומית, סיכומים כלליים 3YearOriginal
25תפוקה חקלאית (ערכים וכמויות),ייצור תוצרת מקומית, גידולי שדה 29YearOriginal
26תפוקה חקלאית (ערכים וכמויות),ייצור תוצרת מקומית, ירקות, תפוחי אדמה ומקשה 88YearOriginal
27תפוקה חקלאית (ערכים וכמויות),ייצור תוצרת מקומית, מטעים 83YearOriginal
28תפוקה חקלאית (ערכים וכמויות),ייצור תוצרת מקומית, ענף הפרחים וצמחי הנוי 22YearOriginal
29תפוקה חקלאית (ערכים וכמויות),גידולים צמחיים שונים 5YearOriginal