StatIL.org - סטטיסטיקה של ישראל

סדרות נתוני-זמן (סדרות עתיות), באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל

לחץ כאן כדי להירשם
לקבלת עידכונים על האתר
יש לך תובנות לשתף? התגובות מחכות לך:

בחזרה לדף הבית

מאזן התשלומים

הקליקו על תת-נושא שמעניין אתכם (ואז בחרו סידרת נתונים) על מנת לראות את המידע והגרפים האינטראקטיביים:

#שם תת-הנושאמספר סדרות הנתוניםרזולוציית התאריכיםסוג הנתונים
1החשבון השוטף,תנועות נטו20QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
2חשבון סחר סחורות,תנועות נטו10QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
3החשבון השוטף,תקבולים20QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
4חשבון סחר סחורות,יצוא סחורות10QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
5החשבון השוטף,תשלומים20QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
6חשבון סחר סחורות,יבוא סחורות14QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
7חשבון שירותים,תנועות נטו14QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
8חשבון שירותים,סך הכל סחר שירותים28QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
9חשבון העברות שוטפות ו העברות הון,תקבולים14QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
10חשבון העברות שוטפות ו העברות הון,העברות הון נטו 6QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
11חשבון פיננסי,תנועות פיננסיות - נטו11QuarterOriginal
12חשבון פיננסי,השקעות תושבי ישראל בחו"ל17QuarterOriginal
13חשבון פיננסי,השקעות תושבי חוץ בישראל16QuarterOriginal
14הנכסים וההתחייבויות של המשק,הנכסים וההתחייבויות30QuarterOriginal
15חשבון שירותים,יצוא ויבוא שירותי תחבורה21QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
16חשבון הכנסות ראשוניות,תמורה לשכירים 6QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
17הנכסים וההתחייבויות של המשק,חוב חיצוני 3QuarterOriginal
18חשבון הכנסות ראשוניות,הכנסות בניירות ערך18QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
19חשבון הכנסות ראשוניות,תנועות נטו11QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
20הנכסים וההתחייבויות של המשק,ההתחייבויות נטו 5QuarterOriginal
21חשבון הכנסות ראשוניות,הכנסות מהשקעה ישירה13QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
22חשבון שירותים,יצוא ויבוא שירותי תיירות 8QuarterSeasonal Adjusted,Original
23חשבון הכנסות ראשוניות,הכנסות בגין השקעות פיננסיות26QuarterSeasonal Adjusted,Original
24חשבון הכנסות ראשוניות,הכנסות מהשקעות אחרות14QuarterOriginal
25חשבון הכנסות ראשוניות,הכנסות מהשקעות יתרות מט"ח בחו"ל 1QuarterOriginal
26חשבון העברות שוטפות ו העברות הון,תשלומים 8QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
27חשבון העברות שוטפות ו העברות הון,תנועות נטו 6QuarterOriginal,Seasonal Adjusted