StatIL.org - סטטיסטיקה של ישראל

סדרות נתוני-זמן (סדרות עתיות), באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל

לחץ כאן כדי להירשם
לקבלת עידכונים על האתר
יש לך תובנות לשתף? התגובות מחכות לך:

בחזרה לדף הבית

סקר הערכות עסקים

הקליקו על תת-נושא שמעניין אתכם (ואז בחרו סידרת נתונים) על מנת לראות את המידע והגרפים האינטראקטיביים:

#שם תת-הנושאמספר סדרות הנתוניםרזולוציית התאריכיםסוג הנתונים
1התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,תעשייה- מגבלות בביצוע פעילות החברה 911MonthNA
2התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,בינוי - מגבלות בביצוע פעילות החברה 554MonthNA
3התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,מסחר קמעונאי - מגבלות בביצוע פעילות החברה 215MonthNA
4התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,מלונאות - מגבלות בביצוע פעילות החברה 441MonthNA
5התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,שירותים - מגבלות בביצוע פעילות החברה 619MonthNA
6התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,תעשייה - מצבה הכלכלי הנוכחי של החברה 224MonthNA
7התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,תעשייה - מצבה הכלכלי של החברה במהלך שלושת החודשים האחרונים1120MonthNA
8התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,תעשייה - הציפיות לשינויים כלכליים בחברה במהלך שלושת החודשים הקרובים 598MonthNA
9התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,בינוי - מצבה הכלכלי הנוכחי של החברה 60MonthNA
10התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,בינוי - מצבה הכלכלי של החברה במהלך שלושת החודשים האחרונים 142MonthNA
11התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,בינוי - הציפיות לשינויים כלכליים בחברה במהלך שלושת החודשים הקרובים 194MonthNA
12התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,מסחר קמעונאי - מצבה הכלכלי הנוכחי של החברה 101MonthNA
13התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,מסחר קמעונאי - מצבה הכלכלי של החברה במהלך שלושת החודשים האחרונים 133MonthNA
14התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,מסחר קמעונאי - הציפיות לשינויים כלכליים בחברה במהלך שלושת החודשים הקרו 264MonthNA
15התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,מלונאות - מצבה הכלכלי הנוכחי של החברה 60MonthNA
16התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,מלונאות - מצבה הכלכלי של החברה במהלך שלושת החודשים האחרונים 325MonthNA
17התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,מלונאות - הציפיות לשינויים כלכליים בחברה במהלך שלושת החודשים הקרובים 258MonthNA
18התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,שירותים - מצבה הכלכלי הנוכחי של החברה 100MonthNA
19התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,שירותים - מצבה הכלכלי של החברה במהלך שלושת החודשים האחרונים 465MonthNA
20התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,שירותים - הציפיות לשינויים כלכליים בחברה במהלך שלושת החודשים הקרובים 458MonthNA
21התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,תעשייה - ציפיות לשער הדולר ומדד מחירים לצרכן 40MonthNA
22התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,בינוי - ציפיות לשער הדולר ומדד מחירים לצרכן 40MonthNA
23התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,מסחר קמעונאי - ציפיות לשער הדולר ומדד מחירים לצרכן 40MonthNA
24התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,מלונאות - ציפיות לשער הדולר ומדד מחירים לצרכן 40MonthNA
25התפלגות עסקים לפי ענף, נושא הערכות סוגי שאלות ותשובות,שירותים - ציפיות לשער הדולר ומדד מחירים לצרכן 39MonthNA