StatIL.org - סטטיסטיקה של ישראל

סדרות נתוני-זמן (סדרות עתיות), באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל

לחץ כאן כדי להירשם
לקבלת עידכונים על האתר
יש לך תובנות לשתף? התגובות מחכות לך:

בחזרה לדף הבית

בינוי

הקליקו על תת-נושא שמעניין אתכם (ואז בחרו סידרת נתונים) על מנת לראות את המידע והגרפים האינטראקטיביים:

#שם תת-הנושאמספר סדרות הנתוניםרזולוציית התאריכיםסוג הנתונים
1חודשי בנייה,בבניינים למגורים שבנייתם הסתיימה12Quarter,YearOriginal
2סקר דירות חדשות למכירה,דירות שנמכרו ודירות למכירה בבנייה ביוזמה פרטית לפי 24 ערים גדולות, נתונים עד 12/199712Quarter,YearOriginal
3עבודות הנדסה אזרחית,סלילה, הרחבה ושיקום כבישים16Quarter,YearOriginal
4עבודות הנדסה אזרחית,הנחת צינורות 8Quarter,YearOriginal
5היתרי בנייה בבנייה ביזמה פרטית,שטח בנייה לפי ייעוד בנייה16Month,YearOriginal
6היתרי בנייה בבנייה ביזמה פרטית,בניינים למגורים16Month,YearOriginal
7היתרי בנייה בבנייה ביזמה פרטית,דירות לפי גודל דירה16Month,YearOriginal
8היתרי בנייה בבנייה ביזמה פרטית,דירות לפי מחוז16Month,YearOriginal
9היתרי בנייה בבנייה ביזמה פרטית,דירות לפי מעמד מוניציפלי10Month,YearOriginal
10גמר בנייה,שטח לפי יוזם וייעוד בנייה42Quarter,YearOriginal
11התחלות בנייה,שטח לפי יוזם וייעוד בנייה42Quarter,YearOriginal
12בבנייה פעילה,שטח לפי יוזם18Quarter,YearOriginal
13גמר בנייה,חדרים לפי יוזם בנייה 6Quarter,YearOriginal
14התחלות בנייה,חדרים 6Quarter,YearOriginal
15בבנייה פעילה,דירות לפי מחוז34Quarter,YearOriginal
16דירות, לפי שלבי בנייה: היתר בנייה, התחלת בנייה וגמר בנייה,מדדים, בסיס ממוצע 2005=100.0 9MonthTrend,Seasonal Adjusted,Original
17התחלות בנייה,דירות לפי מחוז ויוזם בנייה84Month,Year,QuarterOriginal,Seasonal Adjusted,Trend
18גמר בנייה,דירות לפי מחוז ויזם בנייה84Month,Year,QuarterOriginal,Seasonal Adjusted,Trend
19סקר דירות חדשות למכירה,דירות שנמכרו ודירות למכירה בבנייה ביוזמה פרטית , נתונים מ- 01/199812MonthOriginal,Seasonal Adjusted,Trend
20סקר דירות חדשות למכירה,דירות שנמכרו ודירות למכירה סך הכל ולפי מחוז24MonthOriginal