StatIL.org - סטטיסטיקה של ישראל

סדרות נתוני-זמן (סדרות עתיות), באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל

לחץ כאן כדי להירשם
לקבלת עידכונים על האתר
יש לך תובנות לשתף? התגובות מחכות לך:

בחזרה לדף הבית

סביבה

הקליקו על תת-נושא שמעניין אתכם (ואז בחרו סידרת נתונים) על מנת לראות את המידע והגרפים האינטראקטיביים:

#שם תת-הנושאמספר סדרות הנתוניםרזולוציית התאריכיםסוג הנתונים
1איכות אוויר,פליטות של מזהמי אוויר משריפת דלק בכלי רכב36YearOriginal
2גזי חממה,סך הכל פליטות, במונחי פחמן דו חמצני 2YearOriginal
3גזי חממה,פליטות גזי חממה ישירים לפי מקור, במונחי פחמן דו חמצני27YearOriginal
4גזי חממה,פליטות חומרי מוצא לגזי חממה, לפי מקור32YearOriginal
5חומרים מסוכנים,פסולת מסוכנת שהועברה לטיפול באתר רמת חובב, לפי שיטת טיפול27YearOriginal
6חומרים מסוכנים,פסולת מסוכנת שנוצרה וטופלה לפי שיטת טיפול13YearOriginal
7חומרים מסוכנים,תקריות חומרים מסוכנים, לפי מאפיין תקרית 6YearOriginal
8פסולת,פסולת מוצקה ביתית, מסחרית וגזם, לפי מחוז ונפה63YearOriginal
9פסולת,פסולת ממוחזרת, לפי סוג (לא כולל פסולת מסוכנת מלבד מצברים ושמן)11YearOriginal
10חומרים מסוכנים,פסולת מסוכנת שהועברה לטיפול באתר רמת חובב, לפי סוג חומר17YearOriginal
11איכות אוויר,פליטות משריפת דלק, לפי סוג דלק58YearOriginal
12איכות אוויר,פליטות משריפת דלק, לנפש 7YearOriginal
13איכות אוויר,פליטות משריפת דלק, לפי צרכן דלק34YearOriginal