StatIL.org - סטטיסטיקה של ישראל

סדרות נתוני-זמן (סדרות עתיות), באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל

לחץ כאן כדי להירשם
לקבלת עידכונים על האתר
יש לך תובנות לשתף? התגובות מחכות לך:

בחזרה לדף הבית

סחר חוץ

הקליקו על תת-נושא שמעניין אתכם (ואז בחרו סידרת נתונים) על מנת לראות את המידע והגרפים האינטראקטיביים:

#שם תת-הנושאמספר סדרות הנתוניםרזולוציית התאריכיםסוג הנתונים
1מאזן סחר חוץ, נטו,גירעון מסחרי 5MonthOriginal,Seasonal Adjusted
2מאזן סחר חוץ, נטו,יצוא, לפי קבוצות סחורות נטו 13MonthOriginal,Seasonal Adjusted
3יצוא סחורות,יצוא חקלאי ויצוא אחר 15MonthOriginal,Seasonal Adjusted
4יצוא סחורות,יצוא תעשייתי, ברוטו 29MonthOriginal,Seasonal Adjusted
5מאזן סחר חוץ, נטו,יבוא, לפי קבוצות סחורות נטו 16MonthOriginal,Seasonal Adjusted
6יבוא סחורות,חומרי גלם לפי קבוצות סחורות 24MonthOriginal,Seasonal Adjusted
7יבוא ויצוא לפי קבוצות סחורות וארצות,יצוא929MonthOriginal
8יבוא ויצוא לפי קבוצות סחורות וארצות,יבוא942MonthOriginal
9יצוא סחורות,יצוא תעשייתי, לפי העוצמה הטכנולוגית 16MonthSeasonal Adjusted,Trend,Original
10יבוא סחורות,מוצרי השקעה לפי קבוצות סחורות 13MonthSeasonal Adjusted,Original
11יבוא סחורות,מוצרי צריכה לפי קבוצות סחורות 17MonthSeasonal Adjusted,Original
12יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,האיחוד האירופי 52MonthOriginal
13יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אירופה 4MonthOriginal
14יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אפט"א 6MonthOriginal
15יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,יתר ארצות אירופה 22MonthOriginal
16יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אסיה 38MonthOriginal
17יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אפריקה 35MonthOriginal
18יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אמריקה 2MonthOriginal
19יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אמריקה הצפונית 8MonthOriginal
20יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אמריקה המרכזית 47MonthOriginal
21יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אוקיאניה 8MonthOriginal
22יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,ארצות בלתי מסווגות 2MonthOriginal