StatIL.org - סטטיסטיקה של ישראל

סדרות נתוני-זמן (סדרות עתיות), באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל

לחץ כאן כדי להירשם
לקבלת עידכונים על האתר
יש לך תובנות לשתף? התגובות מחכות לך:

בחזרה לדף הבית

משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות

הקליקו על תת-נושא שמעניין אתכם (ואז בחרו סידרת נתונים) על מנת לראות את המידע והגרפים האינטראקטיביים:

#שם תת-הנושאמספר סדרות הנתוניםרזולוציית התאריכיםסוג הנתונים
1מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),כלל הענפים שבסקר195QuarterOriginal
2מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),תעשייה, חשמל ומים (C+B) 67QuarterOriginal
3מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),בינוי (D , בנייה ועבודות הנדסה אזרחית) 48QuarterOriginal
4מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),מספר משרות פנויות לפי גודל עסק 16MonthOriginal
5מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),מספר משרות פנויות לפי ענפי כלכלה 29MonthOriginal
6מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),טובין,מסחר, סיטוני וקמעוני, תיקון כלי רכב (E) 59QuarterOriginal
7מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),שירותי אירוח ואוכל (F) 19QuarterOriginal
8מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),תחבורה, אחסנה ותקשורת (G) 34QuarterOriginal
9מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים (H) 19QuarterOriginal
10מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),נכסי דלא ניידי, פעילויות השכרה ושירותים עסקיים (I) 89QuarterOriginal
11מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),חינוך (K) 17QuarterOriginal
12מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד (L) 21QuarterOriginal
13מספר משרות פנויות לפי סיווג של משלח יד (למ"ס 1994) וענף כלכלי (אומדן מנופח),נתונים ברמה של 1 ו2 ספרות של סיווג משלח יד338QuarterNA
14מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי וקבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),שירותים קהילתיים, חברתיים, אישיים ואחרים (M) 37QuarterOriginal