StatIL.org - סטטיסטיקה של ישראל

סדרות נתוני-זמן (סדרות עתיות), באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל

לחץ כאן כדי להירשם
לקבלת עידכונים על האתר
יש לך תובנות לשתף? התגובות מחכות לך:

בחזרה לדף הבית

נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם

הקליקו על תת-נושא שמעניין אתכם (ואז בחרו סידרת נתונים) על מנת לראות את המידע והגרפים האינטראקטיביים:

#שם תת-הנושאמספר סדרות הנתוניםרזולוציית התאריכיםסוג הנתונים
1נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,אוכלוסיית בני 15 ומעלה ובני 64-25 , לפי תכונות כוח העבודה246MonthOriginal,NA,Seasonal Adjusted,Trend
2מ2009 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 2008 ושיטת ניפוח 2001 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות),אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות 53QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
3מ2001 עד 2009 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1995 ושיטת ניפוח 2001 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות),אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפ 97Year,QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
4מ1998 עד 2001 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1995 ושיטת ניפוח 1998 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות),אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפ 54Quarter,YearOriginal,Seasonal Adjusted
5נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,שיעורי תעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) 24MonthOriginal,NA,Seasonal Adjusted,Trend
6מ1998 עד 2001 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1995 ושיטת ניפוח 1998 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות),מועסקים, לפי ענף כלכלי 89Quarter,YearOriginal,Seasonal Adjusted
7מ1998 עד 2001 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1995 ושיטת ניפוח 1998 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות),בלתי מועסקים 25Quarter,YearOriginal,Seasonal Adjusted
8מ1998 עד 2001 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1995 ושיטת ניפוח 1998 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות),מועסקים, לפי מעמד בעבודה 24Quarter,YearOriginal
9מ2001 עד 2009 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1995 ושיטת ניפוח 2001 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות),מועסקים, לפי ענף כלכלי 75Quarter,YearSeasonal Adjusted,Original
10נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים) לפי היקף עבודה בדרך כלל 60MonthOriginal,NA,Seasonal Adjusted,Trend
11מ2001 עד 2009 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1995 ושיטת ניפוח 2001 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות),בלתי מועסקים 24Quarter,YearOriginal,Seasonal Adjusted
12מ2001 עד 2009 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1995 ושיטת ניפוח 2001 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות),מועסקים, לפי מעמד בעבודה 24Quarter,YearOriginal
13מ1988 עד 1995 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1983 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות),אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח ה 65Quarter,YearOriginal
14מ1988 עד 1995 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1983 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות),מועסקים, לפי ענף כלכלי150Quarter,YearOriginal
15מ2009 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 2008 ושיטת ניפוח 2001 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות),מועסקים, לפי ענף כלכלי 45QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
16מ2009 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 2008 ושיטת ניפוח 2001 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות),בלתי מועסקים 15QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
17מ2009 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 2008 ושיטת ניפוח 2001 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות),מועסקים, לפי מעמד בעבודה 12QuarterOriginal