StatIL.org - סטטיסטיקה של ישראל

סדרות נתוני-זמן (סדרות עתיות), באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל

לחץ כאן כדי להירשם
לקבלת עידכונים על האתר
יש לך תובנות לשתף? התגובות מחכות לך:

בחזרה לדף הבית

תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי

הקליקו על תת-נושא שמעניין אתכם (ואז בחרו סידרת נתונים) על מנת לראות את המידע והגרפים האינטראקטיביים:

#שם תת-הנושאמספר סדרות הנתוניםרזולוציית התאריכיםסוג הנתונים
1סך כל השכר (עובדים ישראלים בלבד),לפי ענף כלכלי (מדדים) 84Month,YearOriginal,NA
2סך כל השכר (עובדים ישראלים בלבד),לפי ענף כלכלי (מספרים מוחלטים) 84Month,YearOriginal,NA
3שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד),לפי ענף כלכלי (מספרים מוחלטים) 92Month,YearOriginal,NA,Seasonal Adjusted,Trend
4שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד),לפי ענף כלכלי (מדדים)147Month,YearOriginal,NA
5משרות שכיר, סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע (כולל עובדים זרים),משרות שכיר 54Month,YearOriginal,Seasonal Adjusted,Trend
6משרות שכיר, סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע (כולל עובדים זרים),שכר למשרת שכיר108Month,YearOriginal,Seasonal Adjusted,Trend
7משרות שכיר, סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע (כולל עובדים זרים),סך שכר 6MonthOriginal
8משרות שכיר (עובדים ישראלים בלבד),לפי ענף כלכלי (מספרים מוחלטים) 86Month,YearNA,Original,Seasonal Adjusted,Trend
9משרות שכיר (עובדים ישראלים בלבד),לפי ענף כלכלי (מדדים) 78Month,YearNA,Original
10משרות שכיר (עובדים ישראלים בלבד),לפי ענפים כלכליים ראשיים נבחרים (מספרים מוחלטים)102Month,YearNA,Original
11משרות שכיר (עובדים ישראלים בלבד),לפי ענפים כלכליים ראשיים נבחרים (מדדים)102Month,YearNA,Original
12שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד),לפי ענפים כלכליים ראשיים נבחרים (מספרים מוחלטים)153Month,YearNA,Original
13שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד),לפי ענפים כלכליים ראשיים נבחרים (מדדים) 67Month,YearNA,Original
14עובדים מחו"ל,לפי ענף כלכלי (מספרים מוחלטים) 54Month,YearOriginal