StatIL.org - סטטיסטיקה של ישראל

סדרות נתוני-זמן (סדרות עתיות), באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל

לחץ כאן כדי להירשם
לקבלת עידכונים על האתר
יש לך תובנות לשתף? התגובות מחכות לך:

בחזרה לדף הבית

חשבונות לאומיים (נתונים מ-1995)

הקליקו על תת-נושא שמעניין אתכם (ואז בחרו סידרת נתונים) על מנת לראות את המידע והגרפים האינטראקטיביים:

#שם תת-הנושאמספר סדרות הנתוניםרזולוציית התאריכיםסוג הנתונים
1תוצר מקומי גולמי,במחירי שוק מצד ההוצאה228Quarter,YearOriginal,NA,Seasonal Adjusted
2הוצאה לצריכה פרטית,במחירים קבועים ושוטפים431Quarter,YearOriginal,NA,Seasonal Adjusted
3הוצאה לצריכה ציבורית,במחירים קבועים ושוטפים392Quarter,YearOriginal,NA,Seasonal Adjusted
4השקעה גולמית מקומית,במחירים קבועים ושוטפים421Quarter,YearOriginal,NA,Seasonal Adjusted
5יצוא סחורות ושירותים,במחירים קבועים ושוטפים188Quarter,YearOriginal,NA,Seasonal Adjusted
6יבוא סחורות ושירותים,במחירים קבועים ושוטפים217Quarter,YearOriginal,NA,Seasonal Adjusted
7תוצר מקומי גולמי,לפי שערי חליפין ולפי שווי כוח הקנייה 3YearOriginal
8מועסקים ושעות עבודה של מועסקים,מספר מועסקים 36QuarterOriginal
9תוצר מקומי גולמי,לפי ענפי כלכלה במחירי בסיס 24QuarterOriginal,Seasonal Adjusted
10תמורה לעבודת שכירים,סך תמורה לעבודת שכירים 11QuarterOriginal
11מועסקים ושעות עבודה של מועסקים,סך שעות עבודה של כלל מועסקים 39QuarterOriginal,Seasonal Adjusted