StatIL.org - סטטיסטיקה של ישראל

סדרות נתוני-זמן (סדרות עתיות), באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל

לחץ כאן כדי להירשם
לקבלת עידכונים על האתר
יש לך תובנות לשתף? התגובות מחכות לך:

בחזרה לדף הבית

חשבונות לאומיים (נתונים עד 1995)

הקליקו על תת-נושא שמעניין אתכם (ואז בחרו סידרת נתונים) על מנת לראות את המידע והגרפים האינטראקטיביים:

#שם תת-הנושאמספר סדרות הנתוניםרזולוציית התאריכיםסוג הנתונים
1נתונים מ-1980 עד 1995 (SNA68),יצוא סחורות ושירותים135Year,QuarterOriginal
2נתונים מ-1980 עד 1995 (SNA68),השקעה גולמית מקומית247Quarter,YearOriginal
3נתונים מ-1950 עד 1980 (SNA68),הוצאה לצריכה פרטית133YearOriginal
4נתונים מ-1950 עד 1980 (SNA68),הוצאה לצריכה ציבורית138YearOriginal
5נתונים מ-1950 עד 1980 (SNA68),השקעה גולמית מקומית184YearOriginal
6נתונים מ-1950 עד 1980 (SNA68),יצוא סחורות ושירותים 47YearOriginal
7נתונים מ-1950 עד 1980 (SNA68),יבוא סחורות ושירותים 63YearOriginal
8נתונים מ-1950 עד 1980 (SNA68),הוצאה לצריכה של מלכ"רים פרטיים 29YearOriginal
9נתונים מ-1950 עד 1980 (SNA68),הוצאה לצריכה של מלכ"רים ציבוריים 22YearOriginal
10נתונים מ-1950 עד 1980 (SNA68),שימושים במקורות 59YearOriginal
11נתונים מ-1950 עד 1980 (SNA68),הכנסה לאומית גולמית 53YearOriginal
12נתונים מ-1980 עד 1995 (SNA68),תוצר מקומי גולמי257Quarter,YearOriginal
13נתונים מ-1980 עד 1995 (SNA68),הוצאה לצריכה פרטית270Quarter,YearOriginal
14נתונים מ-1980 עד 1995 (SNA68),הוצאה לצריכה ציבורית174Quarter,YearOriginal
15נתונים מ-1980 עד 1995 (SNA68),יבוא סחורות ושירותים152Quarter,YearOriginal