StatIL.org - סטטיסטיקה של ישראל

סדרות נתוני-זמן (סדרות עתיות), באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל

לחץ כאן כדי להירשם
לקבלת עידכונים על האתר
יש לך תובנות לשתף? התגובות מחכות לך:

בחזרה לדף הבית

מחירים

הקליקו על תת-נושא שמעניין אתכם (ואז בחרו סידרת נתונים) על מנת לראות את המידע והגרפים האינטראקטיביים:

#שם תת-הנושאמספר סדרות הנתוניםרזולוציית התאריכיםסוג הנתונים
1מדד המחירים לצרכן,לפי קבוצה ראשית29MonthOriginal
2מדד המחירים לצרכן לפי קבוצה ראשית, קבוצה ותת-קבוצה,ירקות ופירות10MonthOriginal
3מדד המחירים לצרכן לפי קבוצה ראשית, קבוצה ותת-קבוצה,מזון ללא ירקות ופירות84MonthOriginal
4מדד המחירים לצרכן לפי קבוצה ראשית, קבוצה ותת-קבוצה,אחזקת הדירה26MonthOriginal
5מדד המחירים לצרכן לפי קבוצה ראשית, קבוצה ותת-קבוצה,ריהוט וציוד לבית38MonthOriginal
6מדד המחירים לצרכן לפי קבוצה ראשית, קבוצה ותת-קבוצה,הלבשה והנעלה42MonthOriginal
7מדד המחירים לצרכן לפי קבוצה ראשית, קבוצה ותת-קבוצה,חינוך,תרבות ובידור36MonthOriginal
8מדד המחירים לצרכן לפי קבוצה ראשית, קבוצה ותת-קבוצה,בריאות16MonthOriginal
9מדד המחירים לצרכן לפי קבוצה ראשית, קבוצה ותת-קבוצה,תחבורה ותקשורת44MonthOriginal
10מדד המחירים לצרכן לפי קבוצה ראשית, קבוצה ותת-קבוצה,דיור 8MonthOriginal
11מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים לפי ענף,ענפים מקובצים50MonthOriginal
12מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,כרייה וחציבה10MonthOriginal
13מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,מוצרי מזון28MonthOriginal
14מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק10MonthOriginal
15מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,טקסטיל16MonthOriginal
16מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,מוצרי הלבשה (פרט לסרוגים) 9MonthOriginal
17מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,נעליים, עור ומוצריו 8MonthOriginal
18מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,עץ ומוצריו (פרט לרהיטים) 6MonthOriginal
19מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,נייר ומוצריו 6MonthOriginal
20מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,הוצאה לאור ודפוס10MonthOriginal
21מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,זיקוק נפט ומוצריו18MonthOriginal
22מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,כימיקלים ומוצרים כימיים17MonthOriginal
23מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,מוצרי פלסטיק וגומי12MonthOriginal
24מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,מוצרים מינרליים אל-מתכתיים10MonthOriginal
25מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,מתכת בסיסית14MonthOriginal
26מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,מוצרי מתכת10MonthOriginal
27מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,מכונות וציוד10MonthOriginal
28מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל 7MonthOriginal
29מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,ציוד תקשורת אלקטרוני10MonthOriginal
30מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח,רפואי ומדעי 6MonthOriginal
31מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,כלי הובלה 8MonthOriginal
32מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה לפי ענף ראשי וענף משנה,רהיטים15MonthOriginal
33מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,כרייה וחציבה 4MonthOriginal
34מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,מוצרי מזון60MonthOriginal
35מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק 9MonthOriginal
36מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,טקסטיל15MonthOriginal
37מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,מוצרי הלבשה (פרט לסרוגים)24MonthOriginal
38מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,נעליים, עור ומוצריו14MonthOriginal
39מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,עץ ומוצריו (פרט לרהיטים)10MonthOriginal
40מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,נייר ומוצריו21MonthOriginal
41מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,הוצאה לאור ודפוס 4MonthOriginal
42מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,זיקוק נפט ומוצריו 2MonthOriginal
43מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,כימיקלים ומוצרים כימיים25MonthOriginal
44מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,מוצרי פלסטיק וגומי39MonthOriginal
45מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,מוצרים מינרליים אל-מתכתיים10MonthOriginal
46מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,מתכת בסיסית37MonthOriginal
47מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,מוצרי מתכת20MonthOriginal
48מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,מכונות וציוד12MonthOriginal
49מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל 4MonthOriginal
50מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,ציוד תקשורת אלקטרוני 8MonthOriginal
51מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח,רפואי ומדעי 4MonthOriginal
52מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,כלי הובלה11MonthOriginal
53מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,רהיטים 2MonthOriginal
54מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים,צורפות, תכשיטים וחפצי חן14MonthOriginal
55מדד המחירים לצרכן לפי ענפי משק,תוצרת חקלאית10MonthOriginal
56מדד המחירים לצרכן לפי ענפי משק,תוצרת תעשייתית26MonthOriginal
57מדד המחירים לצרכן לפי ענפי משק,שירותי בנייה ודיור 2MonthOriginal
58מדד המחירים לצרכן לפי ענפי משק,חשמל ומים 2MonthOriginal
59מדד המחירים לצרכן לפי ענפי משק,תחבורה ותקשורת 2MonthOriginal
60מדד המחירים לצרכן לפי ענפי משק,שירותים20MonthOriginal
61מדד המחירים לצרכן של מצרכים נבחרים,מזון62MonthOriginal
62מדד המחירים לצרכן של מצרכים נבחרים,דיור 2MonthOriginal
63מדד המחירים לצרכן של מצרכים נבחרים,אחזקת הדירה20MonthOriginal
64מדד המחירים לצרכן של מצרכים נבחרים,ציוד לבית ולמטבח12MonthOriginal
65מדד המחירים לצרכן של מצרכים נבחרים,הלבשה לגברים11MonthOriginal
66מדד המחירים לצרכן של מצרכים נבחרים,הלבשה לנשים12MonthOriginal
67מדד המחירים לצרכן של מצרכים נבחרים,הלבשה לילדים 6MonthOriginal
68מדד המחירים לצרכן של מצרכים נבחרים,ניקוי בגדים וכביסה מחוץ לבית 4MonthOriginal
69מדד המחירים לצרכן של מצרכים נבחרים,הנעלה לגברים 5MonthOriginal
70מדד המחירים לצרכן של מצרכים נבחרים,הנעלה לנשים 6MonthOriginal
71מדד המחירים לצרכן של מצרכים נבחרים,הנעלה לילדים 3MonthOriginal
72מדד המחירים לצרכן של מצרכים נבחרים,חינוך 4MonthOriginal
73מדד המחירים לצרכן של מצרכים נבחרים,תרבות ובידור22MonthOriginal
74מדד המחירים לצרכן של מצרכים נבחרים,תחבורה23MonthOriginal
75מדד המחירים לצרכן של מצרכים נבחרים,שונות10MonthOriginal
76מדד המחירים לצרכן של ירקות ופירות נבחרים,ירקות טריים23MonthOriginal
77מדד המחירים לצרכן של ירקות ופירות נבחרים,פירות טריים26MonthOriginal
78מדד המחירים לצרכן של ירקות ופירות נבחרים,שימורי ירקות 8MonthOriginal
79מדד המחירים לצרכן של ירקות ופירות נבחרים,אחר 8MonthOriginal