StatIL.org - סטטיסטיקה של ישראל

סדרות נתוני-זמן (סדרות עתיות), באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל

לחץ כאן כדי להירשם
לקבלת עידכונים על האתר
יש לך תובנות לשתף? התגובות מחכות לך:

בחזרה לדף הבית

סדר ציבורי

הקליקו על תת-נושא שמעניין אתכם (ואז בחרו סידרת נתונים) על מנת לראות את המידע והגרפים האינטראקטיביים:

#שם תת-הנושאמספר סדרות הנתוניםרזולוציית התאריכיםסוג הנתונים
1עניינים בבתי המשפט,שהוגשו ושנתבררו54YearOriginal
2עניינים שנתבררו בבתי משפט מחוזיים והשלום, לפי סוג,בתי משפט מחוזיים10YearOriginal
3עניינים שנתבררו בבתי משפט מחוזיים והשלום, לפי סוג,בתי משפט השלום 6YearOriginal
4בתי דין דתיים,סך עניינים 9YearOriginal
5תיקים שנפתחו במשטרה לפי סוג העבירה,סך הכול 1YearOriginal
6תיקים שנפתחו במשטרה לפי סוג העבירה,עבירות פליליות נגד בטחון המדינה 2YearOriginal
7תיקים שנפתחו במשטרה לפי סוג העבירה,עבירות פליליות כלפי הסדר הציבורי 8YearOriginal
8תיקים שנפתחו במשטרה לפי סוג העבירה,עבירות פליליות כלפי חיי אדם 5Year,MonthOriginal
9תיקים שנפתחו במשטרה לפי סוג העבירה,עבירות פליליות כלפי גופו של אדם 1YearOriginal
10תיקים שנפתחו במשטרה לפי סוג העבירה,עבירות פליליות, מין 1YearOriginal
11תיקים שנפתחו במשטרה לפי סוג העבירה,עבירות פליליות כלפי המוסר 6Year,MonthOriginal
12תיקים שנפתחו במשטרה לפי סוג העבירה,עבירות פליליות כלפי הרכוש10YearOriginal
13תיקים שנפתחו במשטרה לפי סוג העבירה,עבירות פליליות , מירמה 3Year,MonthOriginal
14תיקים שנפתחו במשטרה לפי סוג העבירה,עבירות פליליות אחרות 2YearOriginal